arhivska građa


arhivska građa
Archival Material
* * *
• archival records
• archival material
• archival materials

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • àrhīv — m 〈G arhíva〉 1. {{001f}}zbirka pisanih spomenika koji se odnose na djelatnost određene osobe ili ustanove 2. {{001f}}a. {{001f}}ustanova za smještaj, čuvanje i proučavanje dokumenata i spisa koji se propisima utvrđuju kao arhivski materijal ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arhiv — àrhīv m <G arhíva> DEFINICIJA 1. zbirka pisanih spomenika koji se odnose na djelatnost određene osobe ili ustanove 2. a. ustanova za smještaj, čuvanje i proučavanje dokumenata i spisa koji se propisima utvrđuju kao arhivski materijal ili… …   Hrvatski jezični portal

  • arhíva — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}pisani dokumenti, povelje, spisi, izresci itd. koje tko sakuplja i sprema b. {{001f}}ono što se čuva u arhivu; arhivska građa, arhivalije 2. {{001f}}admin. odio i služba u poduzeću ili ustanovi koja radi s dokumentima;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȍnd — m 〈N mn fòndovi〉 1. {{001f}}ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski ∼; stočni ∼; crni ∼; stambeni ∼] 2. {{001f}}dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [∼ za reprezentaciju] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • arhivski — àrhīvskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na arhiv i na arhivu [arhivska građa; arhivske snimke] SINTAGMA arhivski bit inform. bit povezan s datotekom, koju neki programi za sigurnosno kopiranje koriste kako bi odredili je li datoteka arhivirana;… …   Hrvatski jezični portal

  • arhiva — arhíva ž DEFINICIJA 1. pisani dokumenti, povelje, spisi, izresci itd. koje tko sakuplja i sprema; arhivalije, arhivska građa 2. admin. odio i služba u poduzeću ili ustanovi koja radi s dokumentima; pismara, pismohrana ETIMOLOGIJA vidi arhiv …   Hrvatski jezični portal

  • fond — fȍnd m <N mn fòndovi> DEFINICIJA 1. ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski fond; stočni fond; crni fond; stambeni fond] 2. dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [fond za… …   Hrvatski jezični portal